เปิดรับสมัครแล้ว ปี 64


MBA & MEd
Program

หลักสูตร ป.โท MBA ที่ตอบโจทย์ นักธุรกิจ ผู้บริหาร

เจ้าของธุรกิจ SME ทุกรูปแบบ


หลักสูตร ป.โท MEd สาขาบริหารการศึกษา(มีใบประกอบวิชาชีพฯ)

ที่ตอบโจทย์ ข้าราชการ ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถาบันการศึกษา

เปิดเรียน ต.ค.64


ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา สามารถจัดสรรการเรียนได้.

" เข้าเรียนในเวลาที่สะดวก"


เลือกเรียนในเวลาที่คุณสะดวก

ตอบโจทย์ ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพฯ ไม่ต้องเข้าเรียน Onsiteระบบการเรียน Online ที่พัฒนามานานกว่า 15 ปี

ตอบโจทย์คนทำงานประจำ ไม่ต้องเรียนทุกๆ ส-อา


Nation University

มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเเห่งโอกาส
ระยะเวลาศึกษา

จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาเรียน 1 .5 ปี

ค่าเล่าเรียน

ค่าเทอมผ่อนชำระ 10,000 บาท/เดือน

ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท

ระยะเวลาศึกษา
ค่าเล่าเรียน

ค่าเทอมผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน

ตลอดหลักสูตร 160,000 บาท

MBA
MEd

จำนวนหน่วยกิต 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาเรียน 2 ปี

M.Ed.

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา

หลักสูตรผ่านการรับรองจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุง

ปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้า ปรับคุณวุฒิ เลื่อนตำแหน่งงาน กับหลักสูตร ป.โท Online ที่ข้าราชการครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าของสถาบันการศึกษา รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย


หลักสูตร ป.โท M.Ed. ศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ภายใน 24 เดือน พร้อมใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาM.B.A. Online จบได้ภายใน 16 เดือน เรียนรู้การบริหารธุรกิจ ให้ทันกับสถานการณ์ในอนาคต กับหลักสูตร ป.โท Online ด้วยระบบเรียนที่ทันสมัย ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาสามารถเข้าเรียนได้ตลอด

Nation University

MBA

มหาวิทยาลัยเนชั่นเลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โทร อ.ณัชชา 095-474-9236, 087-832-7799

Let's make your dreams

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา